Date pentru facturare
Banca *:
Email*:
Telefon*:
Click for new image
Introduceti  codul*
Numele şi Prenumele*:
Denumire Cabinet / Societate civilă profesională / Firmă (după caz)*:
Adresa *:
Cont *:
STRESUL ÎN TRANSPORTURI - METODE ŞI TEHNICI DE COMBATERE (transporturi)
TEAM BUILDING - MODALITATE DE COMBATERE A STRESULUI ORGANIZAŢIONAL (muncă)
TRAININGUL - MODALITATE DE COMBATERE A STRESULUI ÎN ORGANIZAȚIILE CU ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE (apărare)
WORKSHOP-URI
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului (unde este cazul):
INSCRIERE  PARTICIPANTI
ARCIP 2017  •                                                                                     •     Webdesign by GS
Cod de identificare fiscală*:
TIMIȘOARA - 9, 10 decembrie 2017