Date pentru facturare
Email*:
Telefon*:
Click for new image
Numele şi Prenumele*:
Denumire Cabinet / Societate civilă profesională / Firmă (după caz):
Adresa :
„STRESUL ÎN TRANSPORTURI - METODE ŞI TEHNICI DE COMBATERE” (transporturi)
„TEAM BUILDING - MODALITATE DE COMBATERE A STRESULUI ORGANIZAŢIONAL (muncă)
„TRAININGUL - MODALITATE DE COMBATERE A STRESULUI
ÎN ORGANIZAȚIILE CU ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ŞI
SIGUTANŢEI NAŢIONALE” (apărare)
WORKSHOP-URI
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului (unde este cazul):
Cod de identificare fiscală:
Localitatea desfăşurare workshop-uri *
Introduceti  codul*
INSCRIERE  PARTICIPANTI
ARCIP 2018  •                                                                                     •     Webdesign by GS