ARCIP 2018  •                                                                                     •     Webdesign by GS
13 - 17 SEPTEMBRIE 2017
CONFERINTA  DE  LA  CUNOASTERE  LA  INTERVENTIE  IN  PSIHOLOGIE
PREZENTATORI    CONFERINTA
ADRIAN MARIAN ROȘAN

        Prof. Univ. Dr. la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială. Director al Departamentului de Psihopedagogie Specială. Activități și responsabilități principale: Planificare, elaborare şi desfăşurare de cursuri, evaluarea studenţilor,cursuri de formare a cadrelor didactice, membru sau coordonator a unor proiecte de cercetare. 08/2011-11/2011- Cercetător asociat: Laboratorul de Psihopatologie Developmentală, Departamentul de Psihologie, Universitatea New Orleans, New Orleans (Statele Unite ale Americii). 2011-2013 - Studii post-doctorale în cadrul Proiectului „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale”. 14/06/2011 - Formator, certificat seria F nr. 0103767. 11/02/2011 - Atestat de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie specială, Principal autonom, nr. 239, Colegiul Psihologilor (România).
Platformă de screening psihopedagogic bazată pe dovezi științifice sau cum evaluăm în mod integrat trăsăturile callous unemotional, agresivitatea,  funcțiile executive și strategiile de autoreglare la preșcolarii și școlarii mici ?
Titlul prezentării :
Rezumat :
În dezvoltarea copilului, funcţionarea cognitivă şi psihopatologia sunt intreconectate. Preşcolaritatea este o perioadă crucială din punct de vedere al dezvoltării neurocognitive caracterizată printr-o evoluţie a funcţionării cognitive, în timp ce, la unii copii, apar primele simptome clinice (ex. anxietate, opozitionism). Având în vedere atât incidenţa ridicată a problemelor emoţionale şi de comportament ale copiilor preşcolari și școlari mici, cât şi impactul pe care aceste probleme îl au asupra dezvoltării, adaptării şi performanţelor şcolare ale copilului, este esenţială investigarea cauzelor şi a factorilor care determină apariţia acestora (Connell, şi colab 2008). Trăsăturile callous-unemotional se referă la stilul afectiv (de ex., absenţa culpei, expresie superficială a emoţiilor) şi la cel interpersonal (de ex., eşecul în manifestarea empatiei, utilizarea celorlalţi în folosul propriu), acestea fiind specifice copiilor cu tulburare de conduită severă (Christian et al., 1997; Frick, Barry şi Bodin, 2000; Frick et al., 1994). 
SILVIA - RALUCA MATEI

        Conferențiar universitar dr. la Universitatea “Ovidius” din Constanta, Facultatea de    Psihologie și Științele Educației. Activități și responsabilități principale: Planificare, elaborare şi desfăşurare de cursuri, evaluarea studenţilor,membru în proiecte de cercetare, coordonator al Laboratorului de cercetare în evaluarea, consilierea și asistența sociala a persoanelor vulnerabile, din cadrul Centrului de Cercetare și Evaluare Psihopedagogică și Socială . Competenţe şi aptitudini organizatorice: - abilităţi dobândite prin participarea în comitetele de organizare, ştiinţifice şi redacţionale implicate în organizarea conferinţelor ştiinţifice, oganizare seminarii ştiinţifice, work-shop-uri cu parteneri naționali și internaționali în cadrul programelor de cercetare. 2007 - Psiholog specialist autonom cu drept de liberă practică în domeniul Psihopedagogiei speciale (Atestat nr.3003/2007, de către Colegiul Psihologilor din România); 2007 - Psiholog autonom cu drept de liberă practică în psihoterapie - Hipnoză clinică, relaxare şi hipnoză ericksoniană (Atestat nr.3002/2007, de către Colegiul Psihologilor din România) ; 2004 - Practicant de Programare Neorolingvistică autorizat (International NLP Fundation, Bucureşti,) - la nivelul de Master; 2012 - practicant în terapia Constelaţiilor Familiale (2009-2012 - formator Yutta von Herkel, Anglia).
Coautor : Psiholog ION CRISTINEL BĂLAN
Titlul prezentării :
Rezumat :
Povestea vieții
Pentru o persoană “Povestea vieții” poate  începe, de cele mai multe ori atunci când un bărbat și o femeie își ating privirile...pentru că cei doi formează o unitate în care este necesar să domnească o “anumită ordine”, un echilibru.
Povestea se derulează frumos atunci când vezi, simți, înțelegi și acționezi; atunci când începi sau continui să faci ordine, să stabilești/restabilești armonia, să îți conduci viața în direcția dorită.
     ION CRISTINEL BĂLAN

În sistemul de Apărare si securitate națională am o experiență de 26 de ani,  dintre care 9 ani ca submarinist, iar din anul 2000 ca psiholog în cadrul Poliției de frontieră. Sunt psiholog principal și supervizor în Psihologie aplicată în domeniul securității naționale și Psihologia muncii și Psihoterapeut în Psihoterapie sistemică de familie și cuplu.
      MIHAELA RUS

Prof.univ.dr. Mihaela RUS este psiholog principal şi supervizor în specialităţile psihologia transporturilor şi psihologia muncii, cadru didactic titular la Universitatea Ovidius din Constanţa şi preşedintele Asociaţiei de Psihologie şi Siguranţă Rutieră PsihotrafiQ. Este preşedintele filialei Constanţa si membru in Comitetul Director, comisia de psihologia  transporturilor din Colegiul Psihologilor din Romania. Este formator acreditat in specialităţile muncii şi transporturilor şi a susţinut cursuri de formare şi workshop-uri la diferite congrese naţionale şi internaţionale.
IONEL SIMIONCA
Ionel SIMIONCA este psiholog principal şi supervizor în specialităţile psihologia transporturilor şi psihologia muncii şi vicepreşedintele Asociaţiei de Psihologie şi Siguranţă Rutieră PsihotrafiQ. Este formator acreditat in specialităţile muncii şi transporturilor şi a susţinut cursuri de formare şi workshop-uri la diferite congrese naţionale şi internaţionale. Este formator IFPTR sustinând cursuri de conducere şi conduită preventivă la peste 4000 de conducători auto.
MIHAELA LUMINIȚA SANDU

Lect.univ.dr. la Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Activități și responsabilități principale: planificare, elaborare și desfășurare cursuri și seminarii, evaluarea studenților.
Competențe și aptitudini organizatorice: abilități dobândite prin participarea în comitetele de organizare și susținerea workshop-urilor în cadrul conferințelor științifice. 2012 - psiholog  specialist în psihologia muncii și organizațională  (atestat nr. 3387/2012 de către Colegiul Psihologiclor din România)
și psihologia transporturilor (atestat nr. 3388/2012 de către Colegiul Psihologilor din România) și psiholog principal în psihologie aplicată în domeniul securității naționale (3539/2016).
Titlul prezentării :
Rezumat :
Coautor : Psiholog  Ionel SIMIONCA
Coautor : Lect.univ.dr. MIHAELA LUMINIȚA SANDU
Comportamente şi cogniţii disfuncţionale în trafic
Multe cercetări din literatura de specialitate au demonstrat relaţia dintre cogniţii, atitudini şi comportament , relevant în acest sens este şi studiul lui Iversen (2004) care a măsurat atitudinea faţă de încălcările normelor rutiere faţă de excesul de viteză a conducătorilor auto, precum şi atitudinea faţă de conducerea neglijentă practicată de alti şoferi şi atitudinea faţă de conducerea autovehiculului după ce au consumat alcool. Legătura dintre schimbarea atitudinii şi îmbunătăţirea siguranţei în trafic vizează două aspecte importante: în primul rând dacă există o relaţie de cauzalitate între atitudini şi comportament, iar în al doilea rând , dacă pot fi influenţate atitudinile participanţilor la trafic şi care sunt modalităţile de schimbare a atitudinilor.
MARIANA FLORICICA CĂLIN

Lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Ovidius din Constanța.
Activități și responsabilități: Planificare, elaborare și desfășurare de cursuri, coordonator al practicii studenților în vederea realizării lucrării de licență, evaluarea studenților, membru în proiecte de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare și Evaluare Psiho-Pedagogică și Socială. 2016 - Coordonator al Proiectului de dezvoltare a abilităților studenților pentru evaluareași corelarea personalității cu aderența la tratament în contextual clinic la pacienții cu afecțiuni cornice în colaborare cu Fundația Baylor Marea Neagră. 2012 - Formator, certificate seria G, nr. 00360225, 03/05/2012. 2016 -  Psiholog autonom cu drept de liberă practică în specializarea Psihologia muncii (Atestat nr 1751/2016 de către Colegiul Psihologilor din România); Psiholog specialist autonom cu drept de liberă practică în specializarea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (Atestat nr 1749/2016 de către Colegiul Psihologilor din România); Practicant în supervizare în specializarea Psihologie clinică (Atestat nr 1750/2016 de către Colegiul Psihologilor din România)
Coautor : Lect.univ.dr. MIHAELA LUMINIȚA SANDU
MIHAELA LUMINIȚA SANDU

Lect.univ.dr. la Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Activități și responsabilități principale: planificare, elaborare și desfășurare cursuri și seminarii, evaluarea studenților.
Competențe și aptitudini organizatorice: abilități dobândite prin participarea în comitetele de organizare și susținerea workshop-urilor în cadrul conferințelor științifice. 2012 - psiholog  specialist în psihologia muncii și organizațională  (atestat nr. 3387/2012 de către Colegiul Psihologiclor din România)
și psihologia transporturilor (atestat nr. 3388/2012 de către Colegiul Psihologilor din România) și psiholog principal în psihologie aplicată în domeniul securității naționale (3539/2016).
Titlul prezentării :
Rezumat :
Metode avansate de analiza a datelor
Analiza factorială este o colectă de tehnici statistice al cărui obiectiv este acela de a simplifica seturi complexe de variabile. Ea poate fi utilizată pentru verificarea conceptualizării unui anumit construct psihologic având caracterul unui studiu de confirmare a unei anumite structuri a datelor.
Analiza de cluster este o modalitate de clasificare a cazurilor incluse într-o bază de date în grupuri compuse din elemente cât mai similare între ele dar cu cea mai mare diferență posibilă între grupuri.
  RUXANDRA FOLOȘTINĂ

Lector univ. dr. la Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea din Bucureşti, preşedinte al Asociaţiei Române de Psihopedagogie Aplicată.
Stimularea cognitivă a copiilor cu CES. Exemple de activități și modalităţi de lucru
Titlul prezentării :
Rezumat :
Workshopul îşi propune să prezinte conceptele şi principiile de lucru care stau la baza modificabilităţii cognitive, teorie lansată pentru prima dată de Reuven Feuerstein. Psiholog clinician, de orientare cognitivă, Feuerstein a susţinut că inteligenţa nu este statistică, ci este dinamică, putându-se modifica în sens pozitiv prin interacţiuni corecte cu mediul sau în condiţiile unei învăţări mediate. Inspirându-se din Teoria Zonei Proximei Dezvoltări (ZPD) a lui Lev Vîgotski  şi Teoria neurologică a plasticităţii cerebrale, Feuerstein a creat instrumente de evaluare a potenţialului de învăţare  (LPAD - Learning Potential Assessment Device) si metode de dezvoltare cognitiva (IE - Instrumental Enrichment), utilizate de câteva decenii în toată lumea.
Titlul prezentării :
Rezumat :
  NICU IONEL SAVA


Psiholog principal doctor, psihoterapeut, formator și supervisor în psihoterapie sistemică de cuplu și familie.
Fondator și președinte al Asociației Psihoterapeuților Sistemici de Cuplu și Familie Tomis - Constanța.
Lector universitar doctor și director al Departamentului de Științe Socio-Umane, Universitatea Andrei Șaguna din Constanța.
Membru în Comisia de Metodologie și în Comitetul Director al COPSI.
Implicatii psihologice ale nașterilor în afara căsătoriei.
Structura și dinamica familială este într-o continuă schimbare, trecerea de la o anumită configurație familială la alta prinzând parcă elan, determinându-ne la o mai mare atenție cu privire la implicațiile pe care le pot avea aceste schimbări asupra instituției familiei. Asistăm din ce în ce mai des la disoluții tragice ale familiilor, determinând martorii, de obicei copiii sau chiar protagoniștii, să nu-și mai dorească creșterea propriilor copii decât în afara unei căsătorii sau chiar în uniuni consensuale. Desigur aceste hotărâri trebuiesc asumate cu înțelegerea întregului pachet de implicații ce decurg în urma unei astfel de decizii.
Titlul prezentării :
Rezumat :
ANGHEL ILIE GRĂDINARU

Psiholog principal și supervisor în Psihologia muncii și organizațională cu experiență în domeniu din 1998, președinte al Asociației Pro - Psi, președinte al Asociației Române pentru Cunoaștere și Intervenție Psihologică, membru al EUROTAS, organizator al Conferinței ”De la cunoaștere la intervenție în psihologie” și a altor manifestări științifice cu largă participare internațională.
RĂZVAN GABRIEL ZAHARIA

Psiholog cu drept de liberă practică în Psihologia muncii și organizațională, și în Psihoterapie - Hipnoză clinică și terapie ericksoniană, membru al Colegiului Psihologilor din România, al Asociației Române de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană și al Federației Române de Psihoterapie.
              Are peste 13 ani de experienţă în domeniul resurselor umane, în special în coordonarea proiectelor și proceselor de dezvoltare organizatională (cca. 10 ani), și o experiență de 8 ani pe pozitii manageriale. A lucrat  în companii românești și multinaționale din domenii de activitate variate (Transport, Mentenanță, Producție, Energie, Petrol & Gaze, Bănci, Asigurări, Restaurante).
             Este instructor de fitness certificat internațional în antrenament funcțional (nivelul 2) și a dezvoltat metoda de antrenament fizic și mental Psihofitness, pe care o utilizează în organizații și în context psihoterapeutic pentru reducerea stresului.
Coautor : RĂZVAN GABRIEL ZAHARIA
Metode de reducere a stresului organizational - Psihofitness
Complexitatea mediului organizațional conduce la creșterea nivelului de stres, care influențează negativ starea de bine a oamenilor și, implicit, productivitatea organizațiilor.
Psihofitness este o metodă de antrenament fizic și mental care îmbină exercitiile fizice (antrenament funcțional) și tehnicile de mindfulness (la care se adaugă uneori tehnici sugestive), în scopul optimizării existenței individului la nivel fizic și psiho-comportamental, unul dintre principalele beneficii fiind contribuția la reducerea stresului.
În timpul antrenamentelor practicanții creează o conexiune tot mai strânsă cu ei înșiși, care în timp se extinde în celelalte arii ale vieții lor - profesională, de familie etc.
     ION CRISTINEL BĂLAN

În sistemul de Apărare si securitate națională am o experiență de 26 de ani,  dintre care 9 ani ca submarinist, iar din anul 2000 ca psiholog în cadrul Poliției de frontieră. Sunt psiholog principal și supervizor în Psihologie aplicată în domeniul securității naționale și Psihologia muncii și Psihoterapeut în Psihoterapie sistemică de familie și cuplu.
Titlul prezentării :
Rezumat :
Peisajul moral al condiției umane
Atelierul aduce în primul plan și pune în dezbatere dilemele existențiale ale  condiției umane. Prin intermediul unor probe situaționale sunt proiectate  principiile și valorile personale care ghidează deciziile și modul de a acționa, în condițiile extreme ale câmpului de luptă,  în birou, sau în viața personală. Atelierul ar putea răspunde la o serie de întrebări precum: Ce este drept, ce este corect, ce este bine? Ce mă face sa acționez într-un anumit fel? Cum apreciez în sens larg, valoarea unei vieți? De unde provine această valoare? Și unde începe ea?